ces-nukenews -- CZ NukeNews

 

About ces-nukenews

Nuke News je vícejazyčný systém newsletteru, který vydávají antiatomoví
aktivisté z několika zemí, aby informovali ostatní aktivisty a
zainteresovanou veřejnost o jaderně-politickém dění ve svých regionech,
o antiatomových akcích a kampaních a tématech své činnosti. Tento
e-mailový newsletter je vydáván pravidelně každé čtvrtletí od června
2011. NukeNews jssou společným projektem - nemá žádné hlavní redaktory,
je vytvářen společnými silami angažovaných antiatomových lidí.
Zádkladním ideou tohoto newsletteru je informovat lidi z jiných oblastí
a zemí a vývoji a aktivitách v oblasti antiatomu z Tvého regionu a nebo
státu. Nuke News je tak nástrojem pro propojení a výměnu informací z
antiatomové oblasti.

Toto je česká verze newsletteru Nuke News.

To see the collection of prior postings to the list, visit the ces-nukenews Archives.

Using ces-nukenews
To post a message to all the list members, send email to ces-nukenews@lists.nuclearheritage.net.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to ces-nukenews

Subscribe to ces-nukenews by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
   
ces-nukenews Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from ces-nukenews, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


ces-nukenews list run by ces-nukenews-owner at lists.nuclearheritage.net
ces-nukenews administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.nuclearheritage.net mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix