slo-nukenews -- Slovenske NukeNews

 

About slo-nukenews

NukeNews so večjezični sistem novic, sestavljen s strani proti-jedrskih aktivistov s posameznih držav z namenom informiranja drugih aktivistov in zainteresirane javnosti okoli jedrske politike in razvoja v njihovih regijah, o proti-jedrskih kampanijah in akcijah, ter obenem, da se širi beseda o aktualnih temah z tega področja. E-mail novice pripravljamo vsake tri mesece, začenjajoč z junijem 2011. NukeNews so novice združene v projektu - nimamo profesionalnih urednikov, temveč proti-jedrsko usmerjene osebe. Osnovna ideja je informirati ljudi v sosednjih državah o razvoju in aktivnostih v svoji državi ali regiji. Torej, to je orodje za povezovanje in izmenjavo informacij.

To see the collection of prior postings to the list, visit the slo-nukenews Archives.

Using slo-nukenews
To post a message to all the list members, send email to slo-nukenews@lists.nuclearheritage.net.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to slo-nukenews

Subscribe to slo-nukenews by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
   
slo-nukenews Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from slo-nukenews, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


slo-nukenews list run by slo-nukenews-owner at lists.nuclearheritage.net
slo-nukenews administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.nuclearheritage.net mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix